Muzejní předměty online

Podle čeho chcete vyhledávat?

Fotografie žáků měšťanské školy z Perečína na školním výletě

Popis

Jednou z důležitých podmínek pro rozvoj Podkarpatské Rusi, která patřila před první světovou válkou mezi nejzaostalejší oblasti v Evropě, bylo překonání negramotnosti, která v některých lokalitách činila 78%. Po ustavení školského referátu zemské správy na Podkarpatské Rusi v září 1919, krátce po začlenění regionu do státního svazku Československa, bylo rychle započato s pracemi na zajištění dostupnosti vzdělání. Byla obnovena výuka na stávajících a podle možností zakládány nové školy. Chudým dětem byly v případě nutnosti bezplatně poskytovány oděvy a strava a pro umožnění školního vzdělání dětí ze vzdálených, těžko dostupných obcí a sídel byly v blízkosti škol zakládány internáty.
                    

Fotografie žáků měšťanské školy z Perečína na školním výletě

Podsbírka

Sbírka novodobých českých dějin

Fond

Fotografie

Instituce

Národní muzeum - Historické muzeum

Lokalita

Ukrajina

Materiál

Papír

Datace

20. století

Technika

Fotografický proces

Inventární číslo

H8-17985