Muzejní předměty online

Podle čeho chcete vyhledávat?

Plynová maska z výstroje ČSLA, vzor 52

Popis

Maska gumová, kryjící temeno hlavy spojená gumovou hadicí s filtrem. Filtr měl chránit před jedovatými plyny s výjimkou CO, pro který byl potřebný přídavný nástavec. Maska byla do výstroje ČSLA zavedena roku 1952. Během padesátých byla doplněna pláštěnkou z voskovaného papíru chránící proti otravným látkám pronikajícím do organismu pokožkou a proti radioaktivnímu spadu. Pláštěnka byla roku 1963 nahrazena ochranným pláštěm z pogumovaného textilu a protichemickou výstroj nakonec doplnily protichemické přezůvky, vojáky základní služby nazývané atomkeckami.
                    

Plynová maska z výstroje ČSLA, vzor 52

Podsbírka

Sbírka novodobých českých dějin

Fond

Militaria

Instituce

Národní muzeum - Historické muzeum

Lokalita

Česká republika

Materiál

textil, sklo, kov, plast

Datace

20. století

Rozměr

Neznámé

Inventární číslo

H8-12461