Muzejní předměty online

Podle čeho chcete vyhledávat?

Jan Hus - socha v Pantheonu

Popis

Hlavní obsah monumentálního Pantheonu tvoří velký soubor podobizen zasloužilých vědců, literátů, hudebníků, výtvarných umělců a architektů. Původní návrh byl předmětem mnohých diskusí a výsledná podoba podléhala úpravám, vyjímání a doplňování podle proměnlivých hledisek, jež přinášely historické výkyvy zdejších politických poměrů. Nejzajímavější zůstává psychologicky pojatá postava Jana Husa (1938) Věry Ducháčkové-Beránkové, která se celkem úspěšně pokouší dosáhnout působivého kompromisu mezi starší představou o velkém kazateli (asketická štíhlost) s novějšími poznatky o jeho pravděpodobné podobě (bezvousá tvář).
                    

Jan Hus - socha v Pantheonu

Podsbírka

Budovy historického muzea

Fond

Architektura a výzdoba Historické budovy

Skupina

Interiér budovy

Instituce

Národní muzeum - Historické muzeum

Lokalita

Praha

Materiál

Bronz

Datace

20. století

Technika

Kovolitectví

Literatura

KSANDR, K. - ŠKRANC, P. Národní muzeum: Architektura a výzdoba hlavní budovy, Praha: Gallery 2001. SRŠEŇ, Lubomír. Architektura, výzdoba a původní vybavení hlavní budovy Národního muzea v Praze. Průvodce. Praha: Národní muzeum 1999.

Autor předmětu

Věra Ducháčková-Beránková (narozena 1909)

Inventární číslo

HB-57