Muzejní předměty online

Podle čeho chcete vyhledávat?

Císař Karel I. povyšuje nejvyšším rozhodnutím ze dne 25. srpna 1917 Aloise Konečného, podplukovníka pěšího pluku č. 98 a zástupce krajského velitele v Puławy, do šlechtického stavu, uděluje mu predikát Edler von Marienbruck a erb

Popis

Znak: popis na fol. 1b a 2a, miniatura na fol 2a, 148 x 200 mm, autor Ernst Krahl. V modrém štítě je skalnaté trojvrší přirozených barev 1), za nímž vychází zlaté slunce, nad sluncem je zkřížený šikmo položený meč 2) a kosmo položená stříbrná kuše 3). Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro - stříbrnými přikrývadly. Klenotem jsou dvě rozevřená modrá křídla, na pravém je stříbrná hvězda, na levém stříbrná lilie, mezi křídly je stříbrná růže. Miniatura se sestává pouze ze znaku bez dalších výtvarných prvků. 1) V miniatuře jsou pravé svahy a vrcholky skal pokryté sněhem, odvrácené svahy jsou hnědé, při úpatí je trojvrší porostlé zelenou trávou. - 2) V miniatuře je meč stříbrný a má zlatý jilec a záštitu. - 3) V miniatuře je kuše položena přes meč.  
                    

Císař Karel I. povyšuje nejvyšším rozhodnutím ze dne 25. srpna 1917 Aloise Konečného, podplukovníka pěšího pluku č. 98 a zástupce krajského velitele v Puławy, do šlechtického stavu, uděluje mu predikát Edler von Marienbruck a erb

Podsbírka

Archiv Národního muzea

Fond

Staré a jiné sbírky

Skupina

Erbovní listiny

Instituce

Národní muzeum - Historické muzeum

Lokalita

Vídeň

Materiál

Papír

Datace

20. století

Technika

Tisk

Rozměr

Výška: 36,8 cm, Šířka: 27,9 cm

Literatura

Frank 1928, s. 152.

Datum vydání

4. prosinec 1917

Inventární číslo

(B) 751