Muzejní předměty online

Podle čeho chcete vyhledávat?

Dvojportrét T. G. Masaryka a E. Beneše

Popis

Umělecky bezvýznamný obraz neznámého autora zdobil ve třicátých letech 20.století kancelář guvernéra Podkarpatské Rusi v Užhorodě. Po vyklizení Užhorodu z rozhodnutí vídeňské arbitráže byl obraz, na podzim roku 1938, přestěhován do nového správního střediska, kterým se stal Chust. Během střetů s útočícími maďarskými vojsky v březnu 1939 byl obraz zachráněn panem Bokotejem, učitelem z Chustu. Pan učitel obraz ukrýval po celé období maďarské okupace a v následující sovětské éře. Pracovníci oddělení novodobých českých dějin obraz od pana Bokoteje zakoupili roku 1995 prostřednictvím Společnosti přátel Podkarpatské Rusi. Dlouhodobým přechováváním v nevhodném prostředí při kombinovaném působení nepříznivých vlivů utrpěl obraz značná poškození. Během roku 2000 byl na náklady Národního muzea restaurován.
                    

Dvojportrét T. G. Masaryka a E. Beneše

Podsbírka

Sbírka novodobých českých dějin

Fond

Podkarpatská Rus

Instituce

Národní muzeum - Historické muzeum

Lokalita

Československo

Materiál

Plátno

Datace

20. století

Technika

Olej na plátně

Rozměr

Výška: 135 cm, Šířka: 190 cm

Inventární číslo

H8-16185