Muzejní předměty online

Podle čeho chcete vyhledávat?

Mapa Evropy po Versailleské konferenci do roku 1922

Popis

Mapa zobrazuje politické uspořádání Evropy krátce po versailleské konferenci. Jednání mocností sice potvrdila status quo po 11.listopadu 1918, ale v nejednoduché poválečné době nebylo možné výsledky velmocemi schválených dohod prakticky uskutečnit. Nezávislá Ukrajina zanikla ve vnitřních bojích do konce roku 1919 a její území bylo roku 1922 anektováno Sovětským svazem. V důsledku vnitřních bojů zanikly a do Sovětského svazu byly roku 1922 začleněny také Gruzínsko, Azerbajdžán a Arménie. Nejdramatičtější dohru měl ale řecko-turecký konflikt. V červnu 1920 vstoupila řecká vojska na území Malé Asie osídlené Řeky. Řecké království chtělo při využití tureckého oslabení dosáhnout letitého cíle, kterým bylo znovudobytí Cařihradu a západní Malé Asie. Řecká armáda po nedostatečné vojenské přípravě zahájila útok 6.ledna 1921. Ten byl po počátečních úspěších zastaven a turecká armáda obsadila do konce září 1922 celý poloostrov. Turecký postup vedl k vyvražďování původního řeckého obyvatelstva. Vlnu násilí a „etnických čistek" ukončila jednání v Laussane. Podle laussanských dohod, po ukončení konfliktu v roce 1923, proběhla mezi Řeckem a Tureckem výměna obyvatel. Tím se završil uzemní vývoj novořeckého státu a řeckou enklávu v Malé Asii dnes připomínají v Řecku pouze názvy některých obcí založených přesídlenci (např. Nea Smyrny).
                    

Mapa Evropy po Versailleské konferenci do roku 1922

Podsbírka

Sbírka novodobých českých dějin

Fond

Mapy

Instituce

Národní muzeum - Historické muzeum

Lokalita

Československo

Materiál

Papír

Datace

20. století

Technika

Tisk

Rozměr

Výška: 117 cm, Šířka: 94 cm

Autor předmětu

PhDr. Machát

Inventární číslo

H8-15961