Muzejní předměty online

Podle čeho chcete vyhledávat?

Titulní strana časopisu La Nation tcheque, nalezeného při zatčení v Kramářově kapse

Popis

Časopis posloužil při procesu s Karlem Kramářem jako důkazní materiál o jeho spolupráci se zahraničním odbojem. Kramář věděl, že na něj ve vile čeká tajná policie, ale nenašel cestou domů ze schůzky Maffie díky sledování odvahu se časopisu zbavit. Hned v tomto prvním čísle časopisu byl vznesen požadavek na nezávislost Čech. Šéfredaktorem byl Ernest Denis, ale přispíval do něj i T. G. Masaryk.
                    

Titulní strana časopisu La Nation tcheque, nalezeného při zatčení v Kramářově kapse

Podsbírka

Archiv Národního muzea

Fond

Osobní fondy

Skupina

Kramář Karel

Instituce

Národní muzeum - Historické muzeum

Lokalita

Paříž

Materiál

Papír

Datace

20. století

Technika

Tisk

Rozměr

Výška, 26,5 cm, Šířka: 21,6 cm

Inventární číslo

Karel Kramář, k. 88, inv. č. 2376